Kriebelkampen
Gemakkelijk jouw gegevens terugvinden? Meld je aan bij mijn gezinsaccount
Ben je een animator bij Kriebelkampen? Meld je dan aan bij mijn monitorenaccount

KBOudenaarde, Heuvelheem en Creafant vzw organiseerden de voorbije zomer opnieuw enkele zomerscholen!

Locatie: KBO Eine de zomerschool van 5 t.e.m. 16 juli en 9 t.e.m. 20 augustus.

 

***

 

PERS:

Artikel uit 'Het Nieuwsblad' door Paul Darragas / 19-05-2021

Opnieuw zomerscholen in de maak: “Vol spanning wachten op goedkeuring”

De jeugdorganisatie Creafant biedt naast rekenen en taal ook allerlei workshops aan. 

OUDENAARDE / RONSE 

Na een geslaagde eerste editie vorig jaar slaat het Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde de handen in elkaar met jeugdorganisatie Creafant en zorginstelling Heuvelheem om opnieuw zomerscholen aan te bieden. “De aanvraag is ingediend en we wachten vol spanning op de goedkeuring”, aldus Leen Neirynck van Creafant uit Leupegem.

“Werken aan de leerachterstand is één van onze belangrijke doelstellingen”, opent Caroline Van Driessche, algemeen directeur van het Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde (KBO). “Maar we willen verder gaan en daarom schakelen we Creafant en Heuvelheem in. Zij zorgen voor een uitbreiding naar het buitengewoon onderwijs en een zinvol verrijkingsaanbod in de vorm van ateliers. De deelname aan de zomerschool is gratis, maar er wordt verwacht dat de kinderen tien dagen aanwezig zijn. We besteden bijzondere aandacht aan kinderen met speciale behoeften. De leerlingen uit het buitengewoon onderwijs hadden het de voorbije periode enorm moeilijk. We willen hen tijdens de zomervakantie blijven stimuleren om op een speelse manier verder te evolueren.”

Kinderen zelfzekerder maken

Leen Neirynck, algemeen coördinator van Creafant en talentencoach, zal naast taal en rekenen ook ateliers aanbieden. “Onze begeleiders geven de kinderen iedere dag een workshop. Hierin komen de thema’s sport en spel, creatief knutselen, STEM en verhaal aan bod. Daarnaast willen we heel hard inzetten op welbevinden. In de ateliers over talenten laten we de kinderen hun eigen krachten ontdekken. We hopen hen hiermee zelfzekerder te maken. Net als vorig jaar zal er een nauw contact zijn tussen de zorgcoördinatoren en de leerkrachten van de zomerschool. Zo kunnen we maximaal inzetten op de noden van de kinderen.”

Inschrijvingen van start

Creafant plant zomerscholen in de gebouwen van KBO Eine van 5 tot en met 16 juli en van 9 tot en met 20 augustus. De organisatie richt ook een afzonderlijke klasgroep in voor anderstalige kinderen. Ook carpooling wordt opnieuw voorzien. Vakantieopvang Stippel van Heuvelheem organiseert een zomerschool op verschillende locaties in Oudenaarde en Ronse, van 5 tot en met 16 juli, van 26 juli tot en met 6 augustus en van 9 tot en met 20 augustus. “Onze drijfveer? De vele blije gezichtjes, de dankbaarheid én kinderen de kans geven om zelfontdekkend te leren. Daar doen we het voor”, besluit Valerie Broekaert van Stippel.

Inschrijven kan via leen@creafant.be (basisonderwijs) of valerie.broekaert@heuvelheem.be (buitengewoon onderwijs).

Kriebelkampen Creafant vzw - Leupegemstraat 20 - 9700 Oudenaarde - T 055 60 36 90 - BTW BE0841.444.118
Copyright 2018 - Privacy en cookies - Algemene voorwaarden